لطفا بلیت امنیتی ارسال شده به شماره همراه زیر را وارد کنید.
بلیت امنیتی را دریافت نکرده اید؟ لطفا 00:00 منتظر بمانید.
لطفا اطلاعات کارت را برای اعتبارسنجی وارد کنید.
برای ورود رمز اینترنتی کارت خود باید از برنامک رمزساز نصب شده بر روی تلفن همراه خود و یا از رمز ایستا استفاده کنید.
نکات امنیتی
روشن است Caps Lock 
روشن است Caps Lock 
نکات امنیتی
  • نام کاربری ترکیبی از حرف، عدد، نقطه (.)، خط تیره (-) و زیرین خط (_) می باشند.
  • نام کاربری می بایست با حروف کوچک انگلیسی آغاز شود.
  • استفاده از حروف بزرگ در نام کاربری مجاز نیست.
  • استفاده از حروف غیرانگلیسی در نام کاربری مجاز نیست.
  • طول نام کاربری باید حداقل ۵ و حداکثر ۳۰ کاراکتر باشد.
  • برای امنیت بیشتر از صفحه کلید مجازی استفاده نمایید.
  • بهتر است برای داشتن رمزی با ضریب امنیتی بالا، از "ترکیب کاراکترهای حرفی (کوچک و بزرگ) و عددی" و همچنین "نمادها (!,@,#,$,%,…)" استفاده نمایید.
  • رمز عبور به حروف کوچک و بزرگ حساس است.
  • لطفا از به کار بردن نام، نام خانوادگی، شماره پرسنلی و اطلاعاتی که به صورت عمومی تعریف می‌شوند و در دسترس قرار می گیرند پرهیز فرمایید.
اکنون می توانید با نام کاربری و رمز عبور انتخابی وارد شوید.